Sailkapena

Saila Dokumentu kopurua
  1. Gobernua
  1.1. Udalbatzarra
  1.1.1. Udalbatzarretako espedienteak
  1.1.2. Udalbatza osatzeko espedienteak
  1.1.3. Alkatearen kargu hartzea
  1.1.4. Udalbatzarreko akta liburuak
  1.1.4.1. Liburuak
  1.1.4.2. Aktak 4014 agiri
  1.1.5. Agindu errealak
  1.1.6. Probisio errealak
  1.1.7. Ordenantzak
  1.1.8. Araudiak
  1.1.9. Mankomunitateak
  1.1.10. Mozioak
  1.1.11. Argitalpenak 44 agiri
  1.1.12. Anaiartzeak
  1.1.13. Hitzarmenak
  1.1.14. Aitonsemetzak
  1.1.15. Ikur, ohore eta bereizkuntza espedienteak
  1.2. Alkatea
  1.2.1. Bandoak
  1.2.2. Dekretu eta ebazpenak 3 agiri
  1.2.3. Ediktoak
  1.2.4. Hondamen gune izendatzeko espedienteak
  1.2.5. Zinpeko goardak izendatzeko espedienteak
  1.2.6. Arma baimenak
  1.2.7. Talde edo elkarte politikoen dokumentoak
  1.2.8. Isunen erregistroak
  1.2.9. Kausa zibilen espedienteak
  1.2.10. Ezkontza zibilak
  1.2.11. Protokoloa
  1.2.12. Korrespondentzia
  1.2.13. Txostenak
  1.3. Gobernu batzordeak
  1.3.1. Gobernu batzordearen bileretako espedienteak
  1.3.2. Gobernu batzordearen bileretako erregistroak
  1.4. Batzorde bereziak eta informatiboak
  1.4.1. Batzorde informatiboen bileretako espedienteak
  1.4.2. Batzorde informatiboen bileretako erregistroak
  2. Administrazioa
  2.1. Idazkaritza
  2.1.1. Ziurtagiriak
  2.1.2. Txostenak
  2.1.3. Memoriak
  2.1.4. Zirkularrak
  2.1.5. Korrespondentzia
  2.2. Erregistro orokorra
  2.2.1. Sarreren erregistro liburuak
  2.2.2. Irteeren erregistro liburuak
  2.2.3. Sarrera dokumentuak
  2.2.4. Irteera dokumentuak
  2.3. Ondarea
  2.3.1. Inbentarioak
  2.3.2. Erosketak
  2.3.3. Besterentzeak
  2.3.4. Mugaketak
  2.3.5. Gozamen eta hustiapenak
  2.3.6. Banaketak
  2.3.7. Trukaketak
  2.3.8. Salmentak
  2.3.9. Errentamenduak
  2.3.10. Lagapen eta emateak
  2.3.11. Kalifikazio juridikoa
  2.3.12. Desjabetzeak
  2.4. Udal langileak
  2.4.1. Gratifikazioak
  2.4.2. Jubilazioak
  2.4.3. Izendapenak
  2.4.4. Lan eskaintza publikoak
  2.4.5. Plantillak
  2.4.6. Espediente disziplinarioak
  2.4.7. Nominak
  2.4.8. Lehiaketa – oposaketak
  2.4.9. Kontratazioak
  2.4.10. Espediente pertsonalak
  2.4.11. Lan hitzarmenak
  2.4.12. Mutuen espedienteak
  2.4.13. Gizarte segurantza
  2.4.14. Mediku errebisioak
  2.4.15. PFEZ
  2.5. Zuzenbide zerbitzuak
  2.5.1. Txosten eta irizpenak
  2.5.2. Jardunbide zibilak
  2.5.3. Administrazioarekiko auzien prozedurak
  2.5.4. Prozedura ekonomiko-administratiboak
  2.5.5. Jardunbide penalak
  2.5.6. Errekurtso adminsitratiboak
  2.6.7. Erreklamazio eta kalte ordainketen espedienteak
  2.6. Kontratazioa
  2.6.1. Obrak
  2.6.2. Zerbitzuak
  2.6.3. Horniketak
  2.6.4. Asistentzia teknikoa
  2.7. Artxiboa
  2.7.1. Inbentarioak
  2.7.2. Memoriak
  2.7.3. Iharduerak
  2.7.4. Dirulaguntzak
  2.7.5. Korrespondentzia
  3. Zerbitzuak
  3.1. Hirigintza eta obrak
  3.1.1. Hiri antolakuntza. Zehaztasun ikerketak
  3.1.2. Hiri antolakuntza. Arau subsidiarioak eta osagarriak
  3.1.3. Hiri antolakuntza. Egitasmo bereziak
  3.1.4. Hiri antolakuntza. Hiri ordenazioko egitasmo orokorrak
  3.1.5. Hiri antolakuntza. Hiri ordenazioko egitasmo partzialak
  3.1.6. Hiri antolakuntza. Udalaz kanpoko egitasmoak
  3.1.7. Hiri antolakuntza. Hirigintza hitzarmenak
  3.1.8. Hiri antolakuntza. Errepartzelazio proiektuak
  3.1.9. Hiri antolakuntza. Azterlanak
  3.1.10. Jarduera kaltegabeen baimen espedienteak
  3.1.11. IGOKA baimen espedienteak
  3.1.12. Obra nagusiak
  3.1.13. Obra txikiak
  3.1.14. Partzelazioak
  3.1.15. Lehen erabilpeneko baimen espedienteak
  3.1.16. Hondamen aitormenak
  3.1.17. Hirigintza kontsultak
  3.1.18. Kale zerrendak
  3.1.19. Udal Obrak. Eraberritze obrak
  3.1.20. Udal Obrak. Eraikitze obrak
  3.1.21. Udal Obrak. Instalazio obrak
  3.1.22. Udal Obrak. Urbanizazio obrak
  3.1.23. Udal Obrak. Herri bideak
  3.1.24. Planoak
  3.2. Ekonomia sustapena
  3.2.1. Baserria, basoa eta artzaintza
  3.2.2. Ehiza
  3.2.3. Turismoa
  3.2.4. Arrantza
  3.2.5. Industria
  3.2.6. Enplegu sustapena
  3.3. Merkatuak, hornikuntza eta kontsumoa
  3.3.1. Hornikuntza
  3.3.2. Abere hiltegiak
  3.3.3. Alhondiga
  3.4. Garraioa
  3.4.1. Garraio publiko baimenen espedienteak
  3.4.2. Txostenak eta ikerketak
  3.5. Hiri segurtasuna
  3.5.1. Suhitzaileak
  3.5.2. Udaltzaingoa
  3.5.3. Babes zibila
  3.6. Osasuna eta ingurugiroa
  3.6.1. Udal batzordeen bilkura espedienteak
  3.6.2. Udal batzordeen bilkura erregistroak
  3.6.3. Osasun-medikuntza
  3.6.4. Albaitaritza
  3.6.5. Udal sanitarioak
  3.6.6. Osasun zentroak
  3.6.7. Hilerria. Sortu eta ixteko espedienteak
  3.6.8. Hilerria. Lurperatze espedienteak
  3.6.9. Hilerria. Ateratze espedienteak
  3.6.10. Hilerria. Lekualdatze espedienteak
  3.6.11. Hilerria. Erregistroak
  3.6.12. Ura eta estolderia
  3.6.13. Garbiketa publikoa
  3.6.14. Ingurugiroa
  3.7. Gizarte zerbitzuak eta ongintza
  3.7.1. Batzarretako espedienteak
  3.7.2. Gizarte-zerbitzua
  3.7.3. Etxebizitzen esleipenak
  3.7.4. Dirulaguntzak
  3.7.5. Erregistroak
  3.7.6. Korrespondentzia
  3.7.7. Gizarte zentruak
  3.8. Hezkuntza eta euskara 8 agiri
  3.8.1. Udal batzordeen bilkura espedienteak
  3.8.2. Udal batzordeen bilkura erregistroak
  3.8.3. Txostenak eta ikerketak
  3.8.4. Erroldak
  3.8.5. Euskara bultzatzeko ekimenak 2 agiri
  3.8.6. Hezkuntza zentroak
  3.8.7. Dirulaguntzak
  3.8.8. Irakasleen administrazio espedientak
  3.8.9. Bekak eta laguntzak
  3.9. Kultura eta Turismoa
  3.9.1. Kultur jarduerak
  Agenda 16 agiri
  Kilometro Lezo 4 agiri
  3.9.2. Dirulaguntzak
  3.9.3. Jaiak
  Altamira 27 agiri
  Euskal Jaiak 4 agiri
  Gabonak 12 agiri
  Gaintxurizketa 26 agiri
  Inauteriak 32 agiri
  Mendekosteak 46 agiri
  Santakrutzak 70 agiri
  3.9.4. Txostenak eta ikerketak
  3.9.5. Kultur etxeak
  3.9.6. Musika
  3.9.7. Erlijio zerbitzuak
  3.9.8. Kultur ondarea
  3.9.9. Argitalpenak 24 agiri
  3.10. Kirola 1 agiri
  3.10.1. Kirol jarduerak 9 agiri
  3.10.2. Dirulaguntzak
  3.10.3. Kirol guneak
  3.11. Biztanleak
  3.11.1. Estatistika eta zentsoak
  3.11.2. Aldizkari demografikoak
  3.11.3. Aitonsemetzak
  3.11.4. Erroldatzea. Altak
  3.11.5. Erroldatzea. Bajak
  3.11.6. Erroldatzea. Errolda zuzenketak
  3.11.7. Erroldatzea. Errolda liburuak
  3.12. Soldadutza eta Gerra
  3.12.1. Espediente pertsonalak
  3.12.2. Erreklutamendu militarren espedienteak
  3.12.3. Soldadutzarako deiak
  3.12.4. Alistaze-erroldak
  3.12.5. Korrespondentzia
  3.12.6. Gerra
  3.13. Hauteskundeak
  3.14. Zerbitzu informatikoak
  3.15. Bake-epaitegia eta Erregistro Zibila
  3.15.1. Bake-epaitegia
  3.15.2. Erregistro Zibila
  4. Ogasuna
  4.1. Kontuhartzailetza
  4.1.1. Udal aurrekontua
  4.1.2. Kreditu aldaketak
  4.1.3. Sarrera aginduak
  4.1.4. Irteera aginduak
  4.1.5. Kitapenak
  4.1.6. Aurrekontuaren kontu orokorrak
  4.1.7. Ordainketa interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.8. Sarrera interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.9. Gastuen liburu orokorra
  4.1.10. Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak
  4.1.11. Liburu nagusia
  4.2. Finantziazioa eta Tributazioa
  4.2.1. Finantziazioa. Kreditu operazioak
  4.2.2. Finantzazioa. Maileguen hitzarmenak
  4.2.3. Tributazioa. Amillaramenduak
  4.2.4. Tributazioa. Zergadunen fitxak
  4.2.5. Tributazioa. Partiketak
  4.2.6. Tributazioa. Hiri kontribuzioa
  4.2.7. Tributazioa. Nekazal kontribuzioa
  4.2.8. Tributazioa. Kontribuzio probintziala
  4.2.9. Tributazioa. Ibilgailuen gaineko zerga
  4.2.10. Tributazioa. Ekonomi jardueren gaineko zerga
  4.2.11. Tributazioa. Zedula pertsonalen gaineko zerga
  4.2.12. Tributazioa. Ura eta zaborraren gaineko zerga
  4.2.13. Tributazioa. Ondasun higiezinen gaineko zerga
  4.2.14. Tributazioa. Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ)
  4.2.15. Tributazioa. Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (Plusbalia)
  4.2.16. Tributazioa. Likidazio espedienteak
  4.2.17. Tributazioa. Industria-kontribuzioa
  4.2.18. Tributazioa. Kontribuzio bereziak
  4.3. Diruzaintza
  4.3.1. Propio eta arielen kontuak
  4.3.2. Kaudalen kontuak
  4.3.3. Diruzaintzako kontuak
  4.3.4. Zerga bilketa. Premiamenduak
  4.3.5. Zerga bilketa. Kobratzeko zerrendak
  4.3.6. Zerga bilketa. Tasak
  4.3.7. Kutxa. Banku kontuak
  4.3.8. Kutxa. Arkeo akten liburuak
  4.3.9. Kutxa. Kutxa-liburuak
  4.3.10. Kutxa. Liburu nagusiak