4. Ogasuna

Saila Dokumentu kopurua
  4.1. Kontuhartzailetza
  4.1.1. Udal aurrekontua
  4.1.2. Kreditu aldaketak
  4.1.3. Sarrera aginduak
  4.1.4. Irteera aginduak
  4.1.5. Kitapenak
  4.1.6. Aurrekontuaren kontu orokorrak
  4.1.7. Ordainketa interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.8. Sarrera interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.9. Gastuen liburu orokorra
  4.1.10. Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak
  4.1.11. Liburu nagusia
  4.2. Finantziazioa eta Tributazioa
  4.2.1. Finantziazioa. Kreditu operazioak
  4.2.2. Finantzazioa. Maileguen hitzarmenak
  4.2.3. Tributazioa. Amillaramenduak
  4.2.4. Tributazioa. Zergadunen fitxak
  4.2.5. Tributazioa. Partiketak
  4.2.6. Tributazioa. Hiri kontribuzioa
  4.2.7. Tributazioa. Nekazal kontribuzioa
  4.2.8. Tributazioa. Kontribuzio probintziala
  4.2.9. Tributazioa. Ibilgailuen gaineko zerga
  4.2.10. Tributazioa. Ekonomi jardueren gaineko zerga
  4.2.11. Tributazioa. Zedula pertsonalen gaineko zerga
  4.2.12. Tributazioa. Ura eta zaborraren gaineko zerga
  4.2.13. Tributazioa. Ondasun higiezinen gaineko zerga
  4.2.14. Tributazioa. Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ)
  4.2.15. Tributazioa. Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (Plusbalia)
  4.2.16. Tributazioa. Likidazio espedienteak
  4.2.17. Tributazioa. Industria-kontribuzioa
  4.2.18. Tributazioa. Kontribuzio bereziak
  4.3. Diruzaintza
  4.3.1. Propio eta arielen kontuak
  4.3.2. Kaudalen kontuak
  4.3.3. Diruzaintzako kontuak
  4.3.4. Zerga bilketa. Premiamenduak
  4.3.5. Zerga bilketa. Kobratzeko zerrendak
  4.3.6. Zerga bilketa. Tasak
  4.3.7. Kutxa. Banku kontuak
  4.3.8. Kutxa. Arkeo akten liburuak
  4.3.9. Kutxa. Kutxa-liburuak
  4.3.10. Kutxa. Liburu nagusiak