4.2.11. Tributazioa. Zedula pertsonalen gaineko zerga

Agiririk ez.