1.4.1. Batzorde informatiboen bileretako espedienteak

Agiririk ez.