3.1.10. Jarduera kaltegabeen baimen espedienteak

Agiririk ez.