4.2.12. Tributazioa. Ura eta zaborraren gaineko zerga

Agiririk ez.