3.1.7. Hiri antolakuntza. Hirigintza hitzarmenak

Agiririk ez.