2.3. Ondarea

Saila Dokumentu kopurua
  2.3.1. Inbentarioak
  2.3.2. Erosketak
  2.3.3. Besterentzeak
  2.3.4. Mugaketak
  2.3.5. Gozamen eta hustiapenak
  2.3.6. Banaketak
  2.3.7. Trukaketak
  2.3.8. Salmentak
  2.3.9. Errentamenduak
  2.3.10. Lagapen eta emateak
  2.3.11. Kalifikazio juridikoa
  2.3.12. Desjabetzeak