1863-1864 urteko kontuak ikuskatzeko batzordea osatzea.