1862-1863 urteko kontuak ikuskatzeko batzordea osatzea.