"Lezoanuak" Elkarte Filarmonikoaren sorrera eta araudia.