1846 urterako hornidurak enkantean jarriko direla jakinaraztea.