4.1. Kontuhartzailetza

Saila Dokumentu kopurua
  4.1.1. Udal aurrekontua
  4.1.2. Kreditu aldaketak
  4.1.3. Sarrera aginduak
  4.1.4. Irteera aginduak
  4.1.5. Kitapenak
  4.1.6. Aurrekontuaren kontu orokorrak
  4.1.7. Ordainketa interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.8. Sarrera interbentzioaren eguneroko liburua
  4.1.9. Gastuen liburu orokorra
  4.1.10. Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak
  4.1.11. Liburu nagusia