4.1.6. Aurrekontuaren kontu orokorrak

Agiririk ez.