2. Administrazioa

Saila Dokumentu kopurua
  2.1. Idazkaritza
  2.1.1. Ziurtagiriak
  2.1.2. Txostenak
  2.1.3. Memoriak
  2.1.4. Zirkularrak
  2.1.5. Korrespondentzia
  2.2. Erregistro orokorra
  2.2.1. Sarreren erregistro liburuak
  2.2.2. Irteeren erregistro liburuak
  2.2.3. Sarrera dokumentuak
  2.2.4. Irteera dokumentuak
  2.3. Ondarea
  2.3.1. Inbentarioak
  2.3.2. Erosketak
  2.3.3. Besterentzeak
  2.3.4. Mugaketak
  2.3.5. Gozamen eta hustiapenak
  2.3.6. Banaketak
  2.3.7. Trukaketak
  2.3.8. Salmentak
  2.3.9. Errentamenduak
  2.3.10. Lagapen eta emateak
  2.3.11. Kalifikazio juridikoa
  2.3.12. Desjabetzeak
  2.4. Udal langileak
  2.4.1. Gratifikazioak
  2.4.2. Jubilazioak
  2.4.3. Izendapenak
  2.4.4. Lan eskaintza publikoak
  2.4.5. Plantillak
  2.4.6. Espediente disziplinarioak
  2.4.7. Nominak
  2.4.8. Lehiaketa – oposaketak
  2.4.9. Kontratazioak
  2.4.10. Espediente pertsonalak
  2.4.11. Lan hitzarmenak
  2.4.12. Mutuen espedienteak
  2.4.13. Gizarte segurantza
  2.4.14. Mediku errebisioak
  2.4.15. PFEZ
  2.5. Zuzenbide zerbitzuak
  2.5.1. Txosten eta irizpenak
  2.5.2. Jardunbide zibilak
  2.5.3. Administrazioarekiko auzien prozedurak
  2.5.4. Prozedura ekonomiko-administratiboak
  2.5.5. Jardunbide penalak
  2.5.6. Errekurtso adminsitratiboak
  2.6.7. Erreklamazio eta kalte ordainketen espedienteak
  2.6. Kontratazioa
  2.6.1. Obrak
  2.6.2. Zerbitzuak
  2.6.3. Horniketak
  2.6.4. Asistentzia teknikoa
  2.7. Artxiboa
  2.7.1. Inbentarioak
  2.7.2. Memoriak
  2.7.3. Iharduerak
  2.7.4. Dirulaguntzak
  2.7.5. Korrespondentzia