4.1.10. Errenta eta ordainarazpen liburu orokorrak

Agiririk ez.