Frantsesak, briganteak eta Placido de Urrestarazuren mozkorraldia