1864-1865 urteko kontuak ikuskatzeko batzordea eratzea.