1862-1863 urteko udal kontuak onartzea eta jakinaraztea.