4.2.14. Tributazioa. Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ)

Agiririk ez.