4.2.13. Tributazioa. Ondasun higiezinen gaineko zerga

Agiririk ez.