4.2.9. Tributazioa. Ibilgailuen gaineko zerga

Agiririk ez.