3.1.15. Lehen erabilpeneko baimen espedienteak

Agiririk ez.