3.1.2. Hiri antolakuntza. Arau subsidiarioak eta osagarriak

Agiririk ez.