1.3.2. Gobernu batzordearen bileretako erregistroak

Agiririk ez.