1905eko aurrekontua osatzea # Hilerri berria # Pilotalekua konpontzea # Udaletxeko konponketak.