1848 urterako aurrekontuak Diputaziora bidaltzeko erabakia.