1893-1897 urteetako udal kontuak. 1893-1894 urteetan igorpenak soilik

Eranskinak
Dokumentu mota
Edukiaren laburpena
1893-1897 urteetako udal kontuak. 1893-1894 urteetan igorpenak soilik
Kokapena
26-01