1.3.1. Gobernu batzordearen bileretako espedienteak

Agiririk ez.