11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 2. Poligonoaren 15. ...

Hasiera eguna
Eranskinak
Dokumentu mota
Saila
Edukiaren laburpena
11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 2. Poligonoaren 15. esparruaren antolamendurako proiektua behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 9. Poligonoan eginiko lanak jasotzea # Derrigorrezko Lehen Hezkuntzarako zentroa egiteko lursaila Zientzia eta Hezkuntza Ministerioari ematea # Udal lanpostuetan egindako aldaketen bisa # Udal langileen ordainsariak # 12 eta 21 Poligonoen Barne Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea # Udalak kontratatuak dituen zerbitzuen jarraipena adosten da # 1974-1975 ikasturterako ikasketa bekak lortzeko baldintzak onartzea # 1974 urteko udal aurrekonturako kreditu aldaketa txostena onartzea.
Kokapena
257-03, 86 at.-88 at.