1872-1873 urteko udal kontuak, Probintziako zergak, ongintza eta kleroa eta gurtza laguntzeko ekarpenen kontuak ikuskatzeko ...

Hasiera eguna
Eranskinak
Dokumentu mota
Saila
Edukiaren laburpena
1872-1873 urteko udal kontuak, Probintziako zergak, ongintza eta kleroa eta gurtza laguntzeko ekarpenen kontuak ikuskatzeko batzordea osatzea # Paskasio Arrizurieta zirujauari soldata ordaintzeko errepartimendua jakinaraztea # Diputazioaren jakinarazpena, 1870. urtean Bergaran ospatutako Batzar Nagusietan elizgizonak izendatzeko arauekin bat ez datorrela # Rafael Maria Zabala apaizari aurreko urteko soldata ez ordaintzeko agindua.
Kokapena
04-01, 289-291