1866-1867 urteko kontuak ikuskatzeko batzordea osatzea.