Lezotar marinel, kapitain eta untzigidariak XVIIIgarren mende hasieran