Argazki zaharra

Paperean, diapositiban nahiz beste edozein euskarri fisikotan jasotako argazkia.