1.1.4.2. Aktak

Udal idazkari izendapena: Eladio Santander # Urretxuko Udalak Gobernadore Zibilari luzatutako eskaera babestea, Lezok eta ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Udal idazkari izendapena: Eladio Santander # Urretxuko Udalak Gobernadore Zibilari luzatutako eskaera babestea, Lezok eta Urretxuk udal idazkari bera konpartitzeko # 11. Poligonoaren Birpartzelazio proiektua behin-behinean onartzea # 103. Poligono Industrialeko 2-2 lursaila saltzea # Errepide Nazionala babesteko 107-B Poligonoaren Plan Berezia ez onartzea # Probintziako Garraio Sindikatuaren idatzia, taxisten lizentzien ingurukoa # 114. Poligonoko Batzordearen proiektua onartzea # Altamira Poligonoan haurtzaindegia jartzeko lursaila ematea # 1975 urteko udal aurrekonturako kreditu aldaketa txostena onartzea # 1974 urteko udal kontuak onartzea # Udal langileen ordainsariak # Jaizkibel Mendiko lursail baten ustiaketa esleipena, Papelera Española S.A. enpresaren aldekoa # Fernando Romero aholkulari ekonomikoari esker ona # Aholkulari juridiko izendapena: Juan Santos Lopez.

Administraritza Orokorrari loturiko administrari postu bat sortzea # 114. Poligonoaren Urbanizazioa behin-behinean onartzea ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Administraritza Orokorrari loturiko administrari postu bat sortzea # 114. Poligonoaren Urbanizazioa behin-behinean onartzea # 114. Poligonoaren Birpartzelazioa behin-behinean onartzea # Zenbait proiektu diseinatzeko eskaera: San Juan errepidea eta Pasai Donibaneren artean kale berria, Elias Salaberria Porturako irteera, ur-horniketa eta estolderia sare berriaren eta kale argiteriaren bigarren fasea # Fotokopiagailua erostea # Eskualdeko Zabor Zerbitzua # Ministerioari eskola berriak egiteko lursaila ematea.

Errepide nazionala babesteko 107-B Poligonoaren Plan Partzial Berezia behin-behinean onartzea # Mendekosteak jaietako ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Errepide nazionala babesteko 107-B Poligonoaren Plan Partzial Berezia behin-behinean onartzea # Mendekosteak jaietako egitaraua onartzea # Udal Osasun Zentroa ezartzeko eta beste zenbait zerbitzuetarako lokalak erostea # Arkitekto teknikoa kontratatzea: Jesus Maria Salaberria Atorrasagasti # Herrigunearen aireko plano fotogrametrikoaren kitapena # 2. Poligonoaren 15. eremuaren antolamendua eta urbanizazioa behin betiko onartzea # Arkitekto teknikoari txostena egiteko eskaera, Osasun Zerbitzuerako Zentroa eta beste zenbait zerbitzuetarako udalak dituen beharren ingurukoa # Kale izendegia # Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspena eskatzen da # Fotokopiagailua erostea # 1975 urteko udal aurrekontuarentzat kreditu aldaketa behin-behinean onartzea.

Errepide nazionala babesteko Antonio Olasok proposaturiko 107-B Plan Partzial Bereziaren hasierako onespena # Hiri ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Errepide nazionala babesteko Antonio Olasok proposaturiko 107-B Plan Partzial Bereziaren hasierako onespena # Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrerako baliagarria izan daitekeen ikerketa sozioekonomikoa egitea # Udal langileen lanaldiaren luzapena # 12 eta 21 Poligonoen Barne Antolamenduaren Plan Partziala onartzea, jasotako moldaketa eskaerekin # Ur-horniketa hobetzeko Jaizkibel Mendiko aukera hidrogeologikoak jasotzen dituen ikerketa geologikoa onartzea # Jabier Salaberria zinegotziak kargua uzteko agindua.

Zerga ordenantzak aldatzen dira # 11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea # Gobernadore ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Zerga ordenantzak aldatzen dira # 11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea # Gobernadore Zibilari eskaera, herriko okinek igande eta jai egunetan ogia saltzeko baimena izan dezaten # Bitarteko administrari laguntzaile postua betetzeko kontratazio baldintzak onartzea.

Hiri Antolamendurako Planaren 12. eta 21. Poligonoetan urbanizazio baimenak etetea, poligono hauen berrantolaketa ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Hiri Antolamendurako Planaren 12. eta 21. Poligonoetan urbanizazio baimenak etetea, poligono hauen berrantolaketa planarengatik # 114. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partzialean egindako aldaketak onartzea.

11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 2. Poligonoaren 15. ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 2. Poligonoaren 15. esparruaren antolamendurako proiektua behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 9. Poligonoan eginiko lanak jasotzea # Derrigorrezko Lehen Hezkuntzarako zentroa egiteko lursaila Zientzia eta Hezkuntza Ministerioari ematea # Udal lanpostuetan egindako aldaketen bisa # Udal langileen ordainsariak # 12 eta 21 Poligonoen Barne Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea # Udalak kontratatuak dituen zerbitzuen jarraipena adosten da # 1974-1975 ikasturterako ikasketa bekak lortzeko baldintzak onartzea # 1974 urteko udal aurrekonturako kreditu aldaketa txostena onartzea.

Santakrutz jaietako egitaraua onartzea # Jaizkibel Mendiak suteak kaltetutako pinudia ustiatzeko bigarren enkanterako ...

Hasiera eguna
Hasiera eguna
Saila
Edukiaren laburpena
Santakrutz jaietako egitaraua onartzea # Jaizkibel Mendiak suteak kaltetutako pinudia ustiatzeko bigarren enkanterako deialdia # 111. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partzialean egindako aldaketak onartzea # Oiartzun eta Lezoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorretan agertzen den bidea ibilbidea onartzea # 2. Poligonoaren 15. esparruko urbanizazio proiektua onartzea # Hirigunearen Berrantolaketa Planaren aurrerapena jakinarazten da # Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko 103. Poligono industrialaren egoeraren inguruko erabakiak # 1973 urteko udal kontuak onartzea # Udal langileen ordainsariak zehazten dira.