Aurreko udalbatzarreko akta onartzen da # Papelera Española S.A. enpresari Jaizkibel Menditik egurra ateratzeko epea ...

Hasiera eguna
Eranskinak
Dokumentu mota
Saila
Edukiaren laburpena
Aurreko udalbatzarreko akta onartzen da # Papelera Española S.A. enpresari Jaizkibel Menditik egurra ateratzeko epea luzatzea # 103. Poligonoko Elkarteak jarrirako helegitea, obra baimenak eteteari # Iberduerori baimena, linea elektrikoa udal lursailetik pasatzeko # Iparragirreko ur-tanga martxan jartzeko proiektua onartzea # Grupo San Pedro delakoan egindako premiazko lanen gastuak onartzea, ur-hodia berritzea # Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko 3. Poligonoaren Plan Partziala ez onartzea # 11. Poligonoaren Urbanizazio eta Birpartzelazio Plan Plartziala behin-behinean onartzea # Administrari laguntzaile, Udaltzain edo Aguazil eta Kale-garbitzaile postuak betetzeko lehiaketa deialdia.
Kokapena
257-03, 121 au.-122 at.