Udal langileen postuak zehazten dira # Gaintxurizketarako ur-hornidura egiteko iturburuen txostena osatzea # Herriguneko ...

Hasiera eguna
Eranskinak
Dokumentu mota
Saila
Edukiaren laburpena
Udal langileen postuak zehazten dira # Gaintxurizketarako ur-hornidura egiteko iturburuen txostena osatzea # Herriguneko kale argiteri berria ezartzeko lehiaketa deialdia # 103. Poligonoan udalak dituen lursailen baloraketa egitea # 1973 urteko udal aurrekonturako kreditu eta osagarriak onartzea # Jose Uranga Etxabe arkitektoari eta Juan Santos Lopez abokatuari eskaera, herrigunearen Hiri Antolamendurako Plan Partziala osatzeko # Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko 12. eta 25. Poligonoen urbanizazio baimenak etetea # Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barruan geratzen den Markesane parkearen jabeei eskaera, jabetza Udalari emateko # 13. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partzialean egindako aldaketa behin-behinean onartzea # Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren barneko 107. Poligonoaren mugak onartzea eta honen Antolamendurako Plan Partziala osatzea # Udalak kontratatuak dituen zerbitzuen jarraipena adosten da # Osasun aseguru berria kontratatzea.
Kokapena
257-03, 67 at.-70 at.