Bigarren alkateorde izendapena: Jose Cruz Sarasola # Udal batzordeak berrantolatzea: ogasuna, herrizaintza, herri ...

Hasiera eguna
Eranskinak
Dokumentu mota
Saila
Edukiaren laburpena
Bigarren alkateorde izendapena: Jose Cruz Sarasola # Udal batzordeak berrantolatzea: ogasuna, herrizaintza, herri zerbitzuak, kultura, ur batzorde berezia, Zabor tratamendurako batzordea eta birpartzelazio batzordea # Ura depuratzeko makina jartzea # Herrigunean arratoi-hiltzea egiteko materiala erostea # 108. Poligonoaren Urbanizazio Proiektua behin betiko onartzea eta ur-hornidura egitea # 110. Poligonoa urbanizatzeko eta birpartzelatzeko gastuak # Santakrutz jaietako batzordea osatzea # Probintziako "Colegio de Secretarios, Interventores y Depositarios" delakoari diru-laguntza # Kultura Batzordeari eskaera, hezkuntza bekak lortzeko zerrendan herriko eskoletara joaten diren helbarriak kontuan hartzeko.
Kokapena
257-03, 32 au.-33 at.
Oharrak
Udalbatzar berezia