Jose Maria Artola Oiartzun bailarako zirujauari bere lurretan bidea egiteko baimena ukatzea.