Eliz maiordomoaren izendapena: Ignazio Martiarena.