Dokumentua

Udalean sortutako agiriak, bai historikoak eta bai gaur egungoak

Título Noizkoa
"Telleriondo" etxeko bizilagunen eskaera ukatzea, etxeko ur fekalen hoditeria ordaintzeko eta iturri publikoa jartzeko. 1924-02-16
103. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea # Laguntza medikorako poliza # Udal Liburutegia ... 1967-01-13
103. Poligonoaren birpartzelazio espedientea onartzea # 114. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean ... 1973-10-19
103. Poligonoaren Urbanizazio Plana behin-behinean onartzea # Pasai Donibanetik Errenteriarako errepidean espaloia eta ... 1967-12-07
103. Poligonoaren zabaltzea onartzen da # 2. Poligonoaren 12. eremua urbanizatzeko plana onartzea # Eskolako garbiketa ... 1970-06-12
107-B Poligonoko Plan Partzialaren behi-behineko onarpena # Udal idazkaritzaren sailkapena jorratzen da # Vicente Zaragueta ... 1976-04-09
107-B Poligonoko Plan Partzialaren behi-behineko onespena # 1977 urteko udal aurrekonturako kreditu eta osagarrien bigarren ... 1977-10-07
108. Poligonoko sarrerari jarritako erreklamazioak jakinarazi eta ezeztatzen dira # Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren ... 1973-07-27
108. Poligonoko ur aprobetxamenduaren jabetza onartzea # Adrian Salaberriak ireki duen espedientea jakinarazten da, San Juan ... 1972-05-12
108. Poligonoko Urbanizazio lanak entregatzea # ICONAren 1977ko Mendiak Hobetzeko Plana onartzea # Iparragirreko ur-tanga ... 1977-02-11