Dokumentua

Udalean sortutako agiriak, bai historikoak eta bai gaur egungoak

Title Noizkoa
11. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala behin-behinean onartzea (Juan Maria Agirre arkitektoa) # 2. Poligonoaren 15. ... 1974-11-08
11. Poligonoaren eta Pysbe auzoaren arteko bidearen egokitzapenerako lanen egoera # Buztin-Zuloko obren txosten teknikoa eta ... 1980-10-03
11. Poligonoaren Urbanizazio Plana behin-behinean onartzea (Arkitektoa: Jose Maria Agirre) # San Juan Kaleko 12. zenbakidun ... 1976-03-12
110. Poligonoaren Urbanizazio Plana behin-behinean onartzea # 111. Poligonoaren Urbanizazio eta Antolamendu Plana ... 1972-08-18
110. Poligonoaren Urbanizaziorako Hirigintza Batzordeak osatutako txostena onartzea # 20. Poligonoaren Urbanizaziorako ... 1969-06-27
114. Poligonoaren Urbanizazio Plana onartzea # Juan Llordesi baimena, 107. Poligonoan duen pabilioia zabaltzeko # 108. ... 1973-06-27
13. Poligonoaren Urbanizaziorako separata onartzea # Teresa Torresi epea, taberna zabaltzeko eskaerari Probintziako ... 1970-12-11
14. Poligonoaren Antolamendurako Plan Partziala onartzen da # 1965 urteko aurrekonturako kreditu eta osagarriak ... 1965-08-12
1470eko abenduaren 21eko Oiartzun eta Hondarribiako epaileen sententzi arbitrala Andreariaga inguruari buruz, mendi eta ... 1470-12-21
1549,1580?,1635(eta beste urte batzutako partidak: ... 0000-00-01